Header

ÚVSSR

O studiu na úvssr

Kritéria pro příjímací řízení na ÚVSSR

Přejít

Informace o příjímacím
řízení a podmínkách
pro příjetí

Vyber si studijní program

Máte další otázky

Zeptat se

Každý student si může
přizpůsobit své studium
pomocí široké škály
volitelných předmětů.

Studijní poradce

Radek Knoflicek

Doc. Ing.

Radek
Knoflíček

Dr.

Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

+420 54114 2474, +420 54114 3410
knoflicek@fme.vutbr.cz