ABSOLVENT PAN MARTIN KNOBLOCH OCENĚN NA KONFERENCI V NĚMECKU

Absolvent studijního oboru s dvojitým diplomem Výrobní systémy Ing. at MSc. Bc. Martin Knobloch obdržel ocenění za zpracování své diplomové práce.

VÍCE

MEZINÁRODNÍ STUDIJNÍ OBOR NA ÚVSSR

Společný česko-německý studijní program s dvojitým diplomem Výrobní systémy garantuje jak náš ústav, tak i německý Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse, Fakultät für Maschinenbau, TU Chemnitz.

DOUBLE DEGREE DIPLOM

12. LEDNA BYL DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ NA FSI - DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU NAŠEHO STÁNKU!

MEZINÁRODNÍ STUDIJNÍ OBOR NA ÚVSSR

VÝROBNÍ SYSTÉMY

Česko-německý studijní program s dvojitým diplomem Výrobní systémy garantuje jak náš ústav, tak i německý Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse, Fakultät für Maschinenbau, TU Chemnitz. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny aktuální požadavky jeho budoucí profese. Vyučovacím jazykem je na VUT v Brně čeština a na TU Chemnitz němčina. Obhajoba diplomové práce probíhá před společnou česko-německou komisí v českém nebo německém jazyce. Studenti, kteří absolvují tento program získají český a německý vysokoškolský diplom Ing., resp. MSc. (v bakalářské oboru Bc., resp. BSc.) umožňující uplatnění v celé řadě odvětví strojírenské výroby v EU.

VÝZKUM A INOVACE

15.9.2017

Geometrická přesnost obráběcích strojů

Zabýváme se posuzováním a zvyšováním geometrické (volumetrické), pracovní a výrobní přesnosti zejména obráběcích strojů.

VÍCE
17.11.2017

Strojové učení pro výrobní stroje

V průmyslovém prostředí je sbíráno čím dál více dat z různých systémů. Efektivní zpracování takovýchto dat je dnes možné už jen strojově.

VÍCE
18.11.2017

Případová studie - geometrická přesnost obráběcího stroje

VÍCE
30.11.2017

Dekompozice stroje ve virtuální realitě

Unikátní softwarové řešení vyvinuté na ÚVSSR umožňuje například dekomponovat model jákehokoliv stroje ve virtuální realitě.

VÍCE

VÝUKA

Studijní programy garantované ÚVSSR

ÚSPĚCH PROFESORA JÍŘÍHO MARKA Z ÚVSSR

Profesor Jiří Marek obdržel Cenu Štefana Kassaya.

VÍCE

WORKSHOP QERS 2017

7. září Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky pořádal workshop QERS.

QERS 2017

PREZENTACE PROF. KOŠTURIAKA

Profesor Košturiak na ÚVSSR proslovil přednášku "Moderní metody plánování výroby".

PREZENTACE FIRMY DMG MORI

Na ÚVSSR bylo firmou DMG MORI prezentováno pětiosé obráběcí centrum DMU75mB.