Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Pedagogický profil

Ústav zajišťuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Dále garantujeme výuku v oblasti kvality, spolehlivosti, bezpečnosti, údržby a diagnostiky výrobních zařízení a systémů. Kromě toho zajišťujeme výuku elektrotechnických předmětů pro bakalářské, magisterské a doktorské studium všech oborů fakulty.

více →

Vědecký profil

Nedílnou součástí činnosti ústavu je i vědecko – výzkumná a vývojová činnost. Spolupracujeme s celou řadou průmyslových podniků při řešení projektů aplikovaného a smluvního výzkumu. Podíleli jsme se na vývoji a realizaci speciálních obráběcích strojů, aplikací průmyslových robotů, automatizaci výrobních linek, speciálních měření u výrobních zařízení a zajišťování bezpečnosti strojních a elektrických zařízení. Ústav se dlouhodobě podílí na řešení mnoha výzkumných úkolů ve spolupráci s výzkumnými pracovišti v České republice i v zahraničí.

více →

Nabídka spolupráce

Průmyslovým partnerům nabízíme expertní činnosti s využitím našich unikátních měřících přístrojů a spolupráci v oblasti vývoje a výzkumu nejen strojů a výrobních zařízení.

Úspěšně jsme se podíleli například na vývoji řady strojních zařízení, simulací jejich vlastností na úrovni virtuálních prototypů, testování dosažených vlastností fyzických prototypů, diagnostice a zlepšování vybraných parametrů různých výrobních systémů.

Nabízíme spolupráci při dokladování bezpečnosti a environmentálních vlastností strojních a výrobních zařízení dle legislativy EU.

více →

QERS 2017

V září 2017 proběhne na naší fakultě mezinárodní workshop zaměřený na Kvalitu, Prostředí, Spolehlivost a Bezpečnost (Quality, Environment, Reliability and Safety - QERS 2017). Všechny přijaté články budou publikovány v časopise MM Science Journal (www.mmscience.eu), který je indexován v databázi SCOPUS.

více →

Monografie ROBOTY

V současné době vychází monografie, která je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností a vědecké práce v oblasti robotiky a robotických výrobních systémů a technologií akademických pracovníků a doktorandů Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Text rovněž obsahuje významné výsledky dalších důležitých vysokoškolských robotických pracovišť.

Autoři této vědecké monografie poskytují široké technické veřejnosti komplexní informace o morfologii, stavbě, konstrukci, pohonech a řízení různých druhů průmyslových robotů, které autoři získali během mnohaleté vědecko-výzkumné práce v tomto náročném oboru ať už na národní nebo mezinárodní úrovni. Součástí publikace jsou nejnovější poznatky z oblasti aplikace robotických systémů vyšších generací u různých výrobních technologií, a dále z oblasti biorobotiky a humanoidních robotů.

ROBOTY

Den otevřených dveří

V pátek 15. ledna 2016 proběhla prezentace našeho ústavu na dni otevřených dveří Fakulty strojního inženýrství. Na začátku tohoto roku se nám podařilo navázat na úspěšnou prezentaci ústavu z prosince minulého roku. O náš ústav byl mezi návštěvníky projeven velký zájem, o čemž svědčila vysoká účast při prohlídce laboratoří. Působení našeho ústavu bylo vnímáno jako úspěšné. 

více →

Naši partneři

Mezi naše spolupracující partnery patří: