ÚVSSR NeuralNetwork.Platform

Automatické zpracování a vyhodnocení strojových dat.

ÚVSSR VirtualData.Platform

Zobrazení zpracovaných dat ve virtuální realitě.

ÚVSSRIoT

Měření, zpracování a ukládání dat.

ÚVSSRPrůmyslová robotika

Aplikace průmyslových robotů

ÚVSSRGeometrická přesnost

Kompenzace geometrické přesnosti obráběcích strojů

Strojové učení pro výrobní stroje

Použití principů umělé inteligence pro monitorování stavu a predikci poruch stroje.

V průmyslovém prostředí je sbíráno čím dál více dat z různých systémů. Efektivní zpracování těchto všech dat je dnes možné už jen strojově.
NeuralNetwork.Platform je cloudové softwarové řešení, jejímž úkolem je sledovat a vyhodnocovat tyto data. A to několikrát denně. Výsledkem je samoučící se platforma schopná zareagovat a upozornit na nežádoucí změny.

7 Gb dat

je průměrně zpracováno za den u jednoho stroje

48x

za den proběhne zpracování těchto dat

140x

probíhá hodnocení stavu stroje za den
Kontakt: Jiří Kovář

IoT.Platform

Platforma pro sběr data z průmyslových strojů, zpracování a efektivní ukládání.

V průmyslovém prostředí je sbíráno čím dál více dat z různých systémů. Efektivní zpracování těchto všech dat je dnes možné už jen strojově.

NeuralNetwork.Platform je cloudové softwarové řešení, jejímž úkolem je sledovat a vyhodnocovat tyto data. A to několikrát denně. Výsledkem je samoučící se platforma schopná zareagovat a upozornit na nežádoucí změny.

Snímací jednotka

je průměrně zpracováno za den u jednoho stroje

48x

za den proběhne zpracování těchto dat

140x

probíhá hodnocení stavu stroje za den
Kontakt: Ondřej Andrš

Přesnost obráběcích strojů

Zabýváme se posuzováním a zvyšováním geometrické (volumetrické), pracovní a výrobní přesnosti zejména obráběcích strojů.

Geometrická, pracovní a výrobní přesnost / Volumetrická přesnost / Eco-design / Industrie 4.0
Naše pracovní skupina (pracoviště) se věnuje tématům převážně z oblasti posuzování a zvyšováním geometrické / pracovní / výrobní přesnosti CNC obráběcích strojů a výrobních procesů.

Mezi námi prováděné aktivity patří např.:
 • zkoušky rychlé diagnostiky založené na principu zkoušky kruhové interpolace CNC obráběcích strojů (ISO 230-4),
 • zvyšování přesnosti najetí do osy provádíme kalibraci lineárních os dle standardů ISO 230-2, 6 a VDI/DGQ 3441,
 • posouzení volumetrické přesnosti CNC obráběcího stroje a případné nasazení volumetrických kompenzací dle řídicího systému stroje,
 • spolupracujeme v oblasti výzkumu a vývoje nových metod měření a kontroly uzpůsobeným požadavkům zákazníka.

Měření

 • Ballbar
 • Laser interferometer
 • LaserTRACER

Analýza

 • Monitorování
 • Kontrola procesu
 • Statistická kontrola procesu

Stroje

 • Frézovací stroje
 • Soustružnické stroje
 • Vyvrtávací stroje
Kontakt: Michal Holub

Průmyslová robotika

Průmyslová robotika pro moderní aplikace.

Zabýváme se konzultacemi, koncepčním návrhem robotizovaných pracovišť a programováním průmyslových robotů.

Pro návrh robotizovaných pracovišť využíváme návrhových a simulačních softwarů. Prezentaci navržených variant provádíme ve virtuální realitě.

Návrh a programování pracovišť

provádíme návrh a programování robotických pracovišť.

Výuka a školení

v rámci robotiky povádíme školení, zejména na roboty firmy ABB
Kontakt: Jan Vetiška

Virtuální dekompozice stroje ve virtuální realitě

Jiří Kovář
Unikátní software vytvořený na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky dovoluje dekomponovat jakýkoliv stroj nebo část stroje ve virtuální realitě.
Tento software umožňuje například obsluze snadněji navrhnout postup opravy apod.
Mám zájem o spolupráci

Modelování a výpočty v oblasti elektromagnetismu

Rostislav Huzlík
Zabýváme se modelováním a analýzou elektromagentických dějů v motorech různých druhů. K výpočtům používáme metodu konečných prvků.

Testování řídicích algoritmů

Ondřej Andrš
V rámci spolupráce s výzkumných projektech se zabýváme návrhem a ověřením řídicích algoritmů pro různé technické aplikace. Navržené algoritmy řízení poté implementujeme například pomocí hardwaru firmy NI.
Mám zájem o spolupráci

Geometrická přesnost

Michal Holub
Případová studie problematiky geometrické přesnosti strojů.
Mám zájem o spolupráci