Odbor výrobních strojů

Odbor výrobních strojů na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky patří mezi průmyslem uznávané pracoviště, které se zaměřuje na výuku a výzkum především v oblasti obráběcích strojů.

Stěžejní body pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti našich pracovníků jsou zaměřeny na konstrukci strojních zařízení, simulaci statického a dynamického chování strojů, řízení strojů, kontrolu a diagnostiku obráběcích a tvářecích strojů. Odbor výrobních strojů realizuje svoji vědecko-výzkumnou činnost v rámci Sekce výrobních strojů a zařízení, Divize mechatroniky NETME Centra – Centra nových technologií pro strojírenství.

Naším hlavním cílem je připravit naše studenty na jejich profesní kariéru. Využíváme k tomu moderní výukové metody a řešíme se studenty praktická zadání, vycházející z potřeb průmyslové praxe. Vybraní studenti mají možnost podílet se na řešení výzkumných úkolů poptávaných z průmyslové sféry.

Potěší nás, pokud si pro Vaše studium na FSI VUT v Brně vyberete náš odbor na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.

Oborové zaměření

Pro výuku i spolupráci s průmyslem využíváme současné pokročilé metody, nástroje a technologie.

V rámci konstrukčních prací mohou naši studenti využívat školní licence CAD modelářů INVENTOR, SOLIDWORKS, Siemens NX, CATIA, PRO/ENGINEER, AutoCAD, apod.

Pro podporu řešení staticko-dynamických úloh využíváme simulační softwary ANSYS, ADAMS, I-DEAS, …, a dále softwary pro podporu matematických výpočtů MathCAD, Matlab, MitCalc, apod.

Vybavení laboratoří pro výuku automatizace a řízení výrobních systémů využíváme řídicí systémy Beckhoff a programátorské prostředí LabView s hardwarem National Instruments.

Studenti se mohou u nás seznámit s CNC stroji z produkce firmy KOVOSVIT MAS, a.s. (soustruh SPM 16 CNC a frézka MCV 754 QUICK s řídicími systémy SIEMENS SINUMERIK). Na těchto strojích se studenti učí pracovat se špičkovými přístroji typu BALLBAR QC20-w (RENISHAW), Laser interferometr XL80 (RENISHAW), LaseTRACER (ETALON), měření hluku NTI, apod.

Studenti se seznámí rovněž s technologií imersní virtuální reality a své modely strojů mohou posuzovat ve virtuální CAVE v měřítku 1:1 v 3D prostoru. Tuto technologii využíváme i při analýzách rizik strojních zařízení, managementu kvality a podpory prodeje strojních zařízení.

Studenti u nás mohou získat kompetence i v oblastech zaměřených na bezpečnost strojů a na ekodesign strojů.

Pro smluvní výzkum s průmyslovými partnery máme k dispozici licence Autodesk Inventor, Autocad, Siemens NX, I-DEAS, MSC ADAMS, SW k virtuální CAVE, ….

Charakteristika a zaměření výukové činnosti

Naši studenti získají znalosti z oblasti konstrukce výrobních strojů, zejména výpočtů, simulací a měření. Výuka na ústavu je zásadně vedena v podobě přednášek a cvičení. Snažíme se efektivně předat nejnovější přístupy a metody konstruování, kterým odpovídá i způsob výuky. Např. v předmětu Výpočty a simulace v konstrukci strojů si studenti osvojí analytické výpočty strojních uzlů se SW podporou pro efektivnější práci se složitými výpočty, dále simulaci metodou multi-body systém ADAMS, osvojí si tvorbu výkresové dokumentace na konkrétní strojní součásti a další komerčně dostupné nástroje pro podporu v konstrukci. Aktuálnost každého z témat zajistí vždy specializovaný kantor. Tedy během řešeného úkolu se studenti setkají vždy s osobami zkušenými v dané problematice. Další zajímavou částí výuky je v 5. ročníku např. předmět testování obráběcích strojů, kde si každý student vyzkouší měření a vyhodnocení přesnosti CNC obráběcího stroje, včetně jeho ovládání a základního programování.

Charakteristika a zaměření výzkumné činnosti

Konstrukce výrobních strojů a zařízení; třískové obrábění; manipulace; slévárenský průmysl
Měření geometrické přesnosti obráběcích strojů; zvyšování geometrické přesnosti obráběcích strojů
Posouzení rizik výrobních strojů a zařízení
Vývoj speciálních měření na výrobních strojích a zařízeních dle specifických požadavků zákazníka
Dynamické simulace výrobních strojů a zařízení
Měření dynamického chování výrobních strojů a zařízení
Znalecká činnost v oblasti strojního inženýrství
Poradenská činnost v oblasti obráběcích strojů

Prezentace výuky

Konvenční obráběcí a tvářecí stroje

Stavba výrobních strojů I

Spolupráce s průmyslem

Laboratoř měření geometrické přesnosti

Naše pracoviště se věnuje tématům převážně z oblasti posuzování geometrické přesnosti CNC obráběcích strojů. Mezi námi prováděné aktivity patří zkoušky rychlé diagnostiky založené na principu zkoušky kruhové interpolace CNC obráběcích strojů sloužící pro rychlé odhalení případných poruch na stroji anebo pro preventivní sledování přesnosti.  Tyto zkoušky provádíme systémem Ballbar QC20-w firmy RENISHAW do průměru 1.200 mm nebo měřicím systémem LaserTRACER firmy ETALON až do průměru 12.000 mm. Pro zvýšení přesnosti najetí do osy provádíme kalibraci lineárních a rotačních os pomocí měřicích zařízení Laser interferoemtr XL-80 firmy RENISHAW nebo pomocí LaserTRACERu firmy ETALON. Dále nabízíme posouzení volumetrické přesnosti CNC obráběcího stroje měřicím systémem LaserTRACER firmy ETALON a případné nasazení volumetrických kompenzací do řídicího systému stroje.

 

Stažení prezentace